מאמרים נוספים באותו הנושא

טיפול קבוצתי

השתתפות בתהליך קבוצתי הוא חלק אינטגרלי בתהליך הגדילה וההתפתחות של האדם. בני אדם מעורבים במסגרות קבוצתיות שונות כמו משפחה, מסגרות חינוך, עבודה ומסגרות חברתיות שונות. עובדה זו יוצרת אצל הפרט צורך ללמוד ולהסתגל להיות חלק מקבוצה, להשפיע בה ולהיות מושפע.

טיפול קבוצתי מעמיד מסגרת טיפולית טבעית ועשוי להיות בגדר מיקרוקוסמוס של החיים בעבור משתתפיה. במסגרת הקבוצה יוכל המשתתף לחלוק בלמידה, לתרום ולהיתרם, לרכוש מיומנויות שונות ביניהן מיומנויות לאינטראקציה ותקשורת בין אישית, לרכוש תובנות ביחס לכוחות הקיימים ברשותם למול הקשיים וכל זאת באווירה תומכת שאינה שיפוטית.

טיפול קבוצתי הוא אמצעי לטיפול במגוון רחב של קשיים וצרכים שונים ומתאים לילדים, מתבגרים ואנשים מבוגרים.

בשונה מטיפול פרטני, בטיפול קבוצתי נעשה שימוש בטכניקות ייחודיות המתבססות על האינטראקציה בין משתתפי הקבוצה. השתתפות בקבוצה מאפשרת תחושה שאיני לבד בבעיה, מזמנת למידה מאחרים ויוצרת רשת תמיכה רחבה מזו הניתנת בטיפול הפרטני.

אפרת בן נאה בעלת ניסיון רב בהנחיית קבוצות טיפוליות לילדים במגוון תחומים: קבוצות משחק לשיפור כישורים חברתיים, קבוצות הכנה לכיתה א ואף קבוצות לאמהות לאחר לידה.

פיתחה לאורך השנים שנים קורסים לאנשי מקצוע מתחומי הטיפול השונים. האחד עוסק בהתפתחות חברתית של ילדים "לחיות ביחד בקבוצה" והשני בתחום הנחיית הקבוצות הטיפוליות " מיומנויות בהנחיית קבוצות טיפוליות לילדים". על הקורסים וההרצאות ניתן לקרוא בנושא "קורסים וסדנאות לאנשי מקצוע".

בנוסף, ערכה גיליון מיוחד של כתב העת האקדמי לריפוי בעיסוק בנושא קבוצות בריפוי בעיסוק ופרסמה מאמר המציג המשגה חדשה להתערבויות קבוצתיות בריפוי בעיסוקטיפול קבוצתי וטיפול בקבוצה. במאמר מוצעת המשגה חדשה המגדירה ומבחינה בין טיפול קבוצתי ברפוי בעיסוק לבין טיפול בקבוצה באמצעות התמקדות בהתערבויות המנחה בתהליך הטיפולי ובסגנון ההנחיה. במאמר מובאת סקירת ספרות וממצאי סקר עדכני אודות שכיחות ומאפייני השימוש בטיפול קבוצתי בארץ. מטרת המאמר לעורר מודעות ליתרונות הגלומים בכל סוג של התערבות וכן לגורמים הטיפולים ולתהליכים הקבוצתיים לצורך יצירת שינוי בקרב משתתפי הקבוצה.

הורד קובץ בנושא המאמר