• סימה מואס

    לאלעד הייתה בעיה של כתיבה לא ברורה, קשיי התארגנות בכיתה ובבית וקושי חברתי בכיתה.  כשהגענו אלעד לא הסכים לשתף פעולה […]

    קרא עוד