Teen Cog-Fun – טיפול קוגניטיבי תפקודי למתבגרים עם ADHD

מתבגרים נדרשים להתמודד עם משימות רבות ומורכבות בית הספר, עם בני גילם ובחיי היום יום. המתבגרים  מצופים ומעוניינים להתמודד עם משימות באופן עצמאי, להיעזר פחות בהוריהם ולקחת יותר אחריות על בחירותיהם ומעשיהם.

כ 5-10% מהילדים מתמודדים אם הפרעת קשב וריכוז (ADHD) המאופיינת בחוסר קשב, אימפולסיביות וליקוי ביכולת הניהול העצמי. קשיים אלו ממשיכים לאורך גיל ההתבגרות ולפיכך בני נוער עם הפרעת קשב וריכוז מתקשים לעמוד בדרישות בית הספר, הישגיהם לרוב אינם תואמים את יכולותיהם, הם מתעמתים יותר עם הוריהם ונמצאים בסיכון להיות דחויים חברתית.

הטיפול המומלץ למתבגרים עם ADHD  הינו שילוב של טיפול תרופתי וטיפול התנהגותי מבוסס תיאוריה ובסיס מחקרי .

Teen CogFun  הינה תוכנית התערבות קוגניטיבית תפקודית למתבגרים המתמודדים עם הפרעת קשב וריכוז. התוכנית פותחה במעבדה לשיקום קוגניטיבי תפקודי, בבית הספר לריפוי בעיסוק של המרכז הרפואי הדסה והאוניברסיטה העברית. מחברות התוכנית ד"ר עדינה מאיר, נירית לבנון –ארז וד"ר רותי טרואב פיתחו שיטה טיפולית המבוססת על מודלים תיאורטיים ומחקר בריפוי בעיסוק ושיקום קוגניטיבי.

 העקרונות המרכזיים המנחים את ההתערבות הטיפולית :

  1. פיתוח מודעות עצמית לעוצמות ולקשיים – קבלת מידע על המאפיינים של הפרעת קשב וריכוז ותמיכה מאפשרים הבנה של הקשיים וייחוסם ללקות הניהולית.
  2. פיתוח תחושת מסוגלות ואמונה ביכולת של המתבגר להשיג מטרות ולהתגבר על קשיים.
  3. רכישת אסטרטגיות ניהוליות להתמודדות עם הקשיים ביום יום – טכניקות לניהול זמן, שיטות לוויסות קושי רגשי, אסטרטגיות לגיוס מאמץ, זיכרון ועוד.
  4. גיוס והתאמת משאבי הסביבה באמצעות הדרכת הורים.

 

"ילדים נוטים לגדול ולהיות מה שאנחנו מאמינים כי יהיו" - ליידי ברד ג'ונסון

כיצד מתבצע הטיפול ?

הטיפול נערך באמצעות שיחות, סימולציות ופעילויות, באווירה חיובית ומעצימה אחת לשבוע למשך תקופה של ארבע-חמישה חודשים.

התהליך מתחיל בהערכת העוצמות והמגבלות באמצעות שיחה עם ההורים, איסוף מידע מהצוות החינוכי ושיחה עם המתבגר. לאחר תהליך ההכרות המתבגר נדרש להציב מטרות לטיפול מתוך הבנת הפרופיל הייחודי לו ועיסוקיו ביום יום.

במפגשים שלאחר מכן, מוקנות אסטרטגיות קוגניטיביות ניהוליות המאפשרות רכישה של מגוון רחב של מטרות וכוללות- ניטור עצמי, הצבת מטרות, ניתוח דרישות מטלה, זיהוי רצף פעולות, תכנון ובקרה ואף אסטרטגיות ספציפיות ללקות הניהולית של המתבגר כמו אימפולסיביות, קשוי בזיכרון עבודה, מוטיבציה ועוד. לאורך הטיפול המתבגר מונחה לבצע העברה של האסטרטגיות הנרכשות בטיפול לחיי היום יום.

ההורים הינם גורם משמעותי בתהליך ולפיכך, אחת לתקופה מתקיימים מפגשי הדרכה לצורך למידה של דפוסי תקשורת עם ילדם המתמודד עם ADHD ופיתוח תחושת מסוגלות אצלו, תהליך ההדרכה להורים מתמקד בזיהוי העוצמות של המתבגר למול תחומי הקושי שלו ולמידה של דרכים בהם ניתן לקדם ניהול עצמי אצל הילד.

לקישור לאתר המעבדה לשיקום נוירו קוגניטיבי של בית הספר לריפוי בעיסוק של בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית לחץ כאן