• ריפוי בעיסוק – מאז ועד היום…

    סרטון המתייחס להיסטוריה של הריפוי בעיסוק בישראל. מתחיל בבוקר שגרתי של מרפאה בעיסוק וממשיך בתיאור התפתחות מקצוע הריפוי בעיסוק בישראל לאורך השנים. הסרטון הופק במסגרת הכנס ה- 20 בשנת 2013 , כנס מחזורים של העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.