מאמרים נוספים באותו הנושא

קבוצת משחק – קבוצה לשיפור כישורים חברתיים

כישורים חברתיים של ילדים עם בני גילם מהווים מרכיב משמעותי במערכת התפקוד הכללית והינם בעלי השפעה רבה הן על תפקודו המידי של הילד במסגרת החינוכית והן על הסתגלותו העתידית כאדם בוגר.

כשירות חברתית מתייחסת לאופן שבו הילד לומד להבין את האחרים בסביבתו, לומד לפעול איתם בשיתוף פעולה ולהתמודד עם מצבים טעונים המעוררים עוצמות רגשיות.  ילדים עם כישורים חברתיים תקינים מסתגלים לסביבה בקלות, בעלי מודעות עצמית, בעלי יכולת הקשבה והבעת אמפתיה לאחר, מצטרפים בקלות לקבוצה ומבינים סיטואציות חברתיות. אולם כ 10% מהילדים עם התפתחות רגילה מתקשים בניהול אינטראקציות עם חברים ובנוסף לכך, קשיים חברתיים שכיחים ביותר בקרב ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה, אוטיזם ובעיות בוויסות חושי.

היכולת ליצור ולקיים יחסי חברות חיוביים כרוכה בשילוב מורכב של רגשות, מחשבות והתנהגויות וכשעולים קשיים בהשתתפות החברתית יש מקום להתערבות טיפולית קבוצתית במקביל להדרכת ההורים והצוות החינוכי.

קבוצת משחק  – עקרונות מרכזיים להתערבות:

קבוצת משחק מיועדת לילדים מגיל 5-12  במטרה לאפשר להם לשפר יכולות חברתיות, ללמוד מיומנויות בין אישיות ולתפקד באופן אופטימלי עם קבוצת השווים.

ההתערבות הקבוצתית מבוססת על מודלים תיאורטיים ויישומיים בהנחיית קבוצות, בפסיכולוגיה חברתית ובריפוי בעיסוק.

השגת המטרות בתחום החברתי נעשית באמצעות התנסות בחוויות של הצלחה בקבוצה הטיפולית והאמונה בכוחם של הילדים ליצור קשרי חברות מספקים.

"רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק, מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע"  - אלברט איינשטיין

ההתנסות בקבוצה מותאמת  לגיל הכרונולוגי ולרמה ההתפתחותית של הילדים וכוללת מפגשים חווייתיים, באווירה תומכת דרך שיחות חברתיות ומשחקים.

לכל מפגש תוכנית מובנית בהתאם למטרות האישיות של כל אחד מן הילדים המשתתפים בקבוצה כך שכל קבוצה שונה מקודמתה ונבנית בהתאמה מדויקת לצרכים של הילדים המשתתפים בה.

לאור תפיסת ההורים כסוכני השינוי המרכזיים ובמטרה להכשירם כמתווכים מושם דגש מרכזי להדרכת ההורים בתהליך הטיפול הקבוצתי. מתקיימים מפגשי הדרכה אישיים להורים אחת לתקופה לצורך הקניית ידע אודות התחום החברתי, למידת הכוחות והקשיים של ילדם, וקבלת כלים להתערבות בסביבה הטבעית.

כיצד מתבצע הטיפול הקבוצתי :

  • שילוב הילדים בקבוצה נעשה לאחר הערכה מוקדמת הכוללת שיחה עם ההורים, מפגשים אישיים עם הילד ואיסוף מידע מהצוות החינוכי.
  • הרכב הילדים בקבוצה הינו הטרוגני ביחס למקור הקושי החברתי וכולל 4-6 ילדים בטווח גילאים קרוב (פער של לא יותר משנתיים). הקבוצה מתקיימת למשך כחמישה חודשים או יותר ומשך כל מפגש כ- 60 דקות.
  • הפעילות הקבוצתית נועדה לתרגול של מגוון רחש של תחומים : היכולת לערוך הכרות, לרכוש חברים ולנהל שיחה, להגיב לפניה של חבר, לרכוש מיומנויות של משחק הדדי, להגיב באמפתיה, לנחם חבר בעת צרה ולהביע שמחה על הצלחתו, ולהכיר ולהבין עולם פנימי של אחרים, לשתף אחרים, ליזום קשר עם חברים, להצטרף לקבוצה, להמתין בתור, לווסת רגשות ולנהל קונפליקטים.
  • טכניקותה התערבות בהם נעשה שימוש בקבוצה כוללות: הנחיה ישירה, הדגמה, משחקי תפקידים, עיצוב התנהגות וקבלת משוב תוך שימת דגש על יישום הידע הנרכש בקבוצה בחיי היום יום של הילד.
  • בקבוצות המיועדות לילדים בגילאי גן חובה וכיתות א'-ב' הפגישות כוללות עבודה ישירה עם הילדים ולאחריה עבודה משולבת הורים וילדים יחד :

40 דק' ראשונות כוללות פעילות עם הילדים לצורך הקניית האסטרטגיות ותרגולן, תוך כדי שיח או משחק חברתי מוכר או חדש.

20 דק' נוספות מוקדשות לפעילות הורים וילדים במשותף. שיתוף ההורים נעשה ברמת התוכן והתהליך שהתרחש. מוקדש זמן לתרגול של האסטרטגיות תוך כדי התנסות בפעילות משחקית של ההורה וילדו, בקבוצות קטנות או כולם יחדיו בהתאם לשלב ההקניה של האסטרטגיה ולשלב ההתפתחותי של הקבוצה.